Activiteiten

Lettelbert is “een klein en gering dorp” , aldus een schoolopziener in vroeger tijden.
Desondanks bruist het in Lettelbert van de activiteiten en is er altijd wat te doen.
Vanzelfsprekend is hierin een belangrijke rol weggelegd voor de Vereniging Dorpsbelangen  Lettelbert en het fraai gelegen dorpshuis Lutjehonk.
Zo weten allerlei andere activiteiten hun eigen plek te vinden in het dorp, zoals:
– De ijsbaanvereniging De Samenwerking.
– De kaartclub.
– De schietclub.
– De sjoelclub.
– De schildersgroep De Streek van Leek.